Główny Urząd Statystyczny Obszary tematyczne Rynek pracy Bezrobocie rejestrowane

Podobne zjawisko obserwowaliśmy w czasie pandemii i lockdownu. Pracownicy zamknięci w domach, szukając urozmaicenia w życiu zawodowym, często podejmowali się EUR/USD. Zmniejszenie pary może wznowić w najbliższej przyszłości. prac dorywczych, głównie w branży logistycznej jako kurierzy i dostawcy. GUS zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu sierpnia 2023.

  1. Roku było zatrudnienie w obsłudze rynku nieruchomości.
  2. W kolejnych miesiącach czynnik ten będzie nieco już słabiej oddziaływał.
  3. W porównaniu do końca maja 2022 r.
  4. O prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.

Jak to jest ze zwolnieniami w Polsce. GUS podał dane o bezrobociu

Największa liczba osób bez pracy była w województwie podkarpackim (8,7 proc.). W urzędach pracy zarejestrowano 848,3 tys. W porównaniu z poprzednim miesiącem liczba bezrobotnych spadła o 16,5 tys. Osób, czyli o 1,9 proc. W rejestrach bezrobotnych w końcu marca 2023 r.

Różowe kołnierzyki pod lupą. Czy to najniżej płatne zawody na rynku pracy?

Raport wskazuje, że pomimo niedawnego przedłużenia wakacji kredytowych, wprowadzenie nowych kryteriów sprawi, że będą one mniej kosztowne dla banków niż analogiczny program w 2022 r. Nie wszystko jest postrzegane jako pozytywne. “Nadal dostrzegamy wysokie zaangażowanie rządu poprzez państwową własność banków krajowych oraz historię interwencji, które uważamy za negatywne dla sektora”. Zastrzegła przy tym, że różnie wygląda to w różnych regionach, bo “to zresztą zawsze tak było”.

Apple nie ma wyjścia. Zwolni ponad 600 pracowników bynajmniej nie dlatego, że brakuje jej pieniędzy

Faktycznie, rzut oka na mapę Polski z podziałem na województwa i przypisane im statystyki bezrobocia, i widać wyraźnie jaśniejsze oraz ciemniejsze plamy. KE ocenia też, że saldo handlowe będzie miało negatywny wpływ na wzrost PKB, ponieważ rosnący popyt krajowy będzie napędzał import przy ograniczonym eksporcie. KSeF od 1 lutego 2026 r.?

Rząd szykuje niepopularną reformę rynku pracy. Znamy szczegóły

Na rynek pracy działa pozytywnie popyt na pracowników sezonowych w budownictwie, rolnictwie i usługach turystycznych. W kolejnych miesiącach czynnik ten będzie nieco już słabiej oddziaływał. Stopa bezrobocia w Polsce w grudniu 2023 r. I była niższa niż listopadzie ubiegłego roku – podaje Eurostat. Nasz kraj znajduje 7 Trading Strategies Every Trader Should Know się w czołówce państw Unii Europejskiej z najniższym bezrobociem, wyprzedza nas tylko Malta 2,4 proc. “Oczekujemy, że rynek pracy pozostanie odporny, z bezrobociem utrzymującym się na historycznie niskim poziomie. Przewidujemy także wzrost płac realnych, co powinno również wspierać ceny nieruchomości” — czytamy.

W ostatnich dniach poznaliśmy m.in. Informacje z przemysłu czy budowlanki. Dowiedzieliśmy się, ile zarabia przeciętny Kowalski i jak zmienia się konsumpcja. Teraz przyszedł czas na podsumowanie kondycji rynku pracy. Ta jest dobra i stabilna.

Jej wzrost ograniczać będzie jednak spodziewana przez nas odbudowa oszczędności, które zostały uszczuplone w minionym roku. Nie zmieni to jednak faktu, że konsumpcja prywatna będzie głównym motorem gospodarki w tym roku. W oczekiwania te wpisują się wyniki badania koniunktury GUS w handlu detalicznym, z których wynika, iż niedostateczny popyt jest barierą prowadzenia działalności gospodarczej dla 18.5% firm. To najniższy poziom od czerwca 2021 r. I niższy niż średnia długoterminowa.

Relatywnie słabsze nastroje utrzymują się w sektorze przemysłowym, niemniej utrwala się stopniowe wychodzenie sektora z dołka cyklu koniunkturalnego. Jak dodała, w porównaniu do kwietnia w Polsce jest prawie 20 tysięcy mniej osób bez pracy. “To najniższa stopa bezrobocia, jaką zanotowano w maju od ponad 30 lat. Jesteśmy bardzo pracowitym narodem, dziś przekonujemy się o tym po raz kolejny” – podkreśliła szefowa MRiPS.

Poziom stopy bezrobocia w sierpniu był zgodny z medianą prognoz rynkowych i naszą prognozą. W sierpniu liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 103,3 tys. W lipcu i 106,8 tys. W sierpniu roku 2022. Jednoczenie w sierpniu z rejestrów bezrobocia wyrejestrowano 103,2 tys.

Według tej metody bezrobocie w Polsce jest jednym z najniższych w UE (zaraz za Czechami). Z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w końcu grudnia 2023 r. I była nieznacznie niższa w zestawieniu z końcem 2022 r. W pozostałych województwach nie uległa zmianie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *